Ako zhotoviť Landing Page s 48 % konverziou

Začnite budovať svoj vlastný Automat Na Zákazníkov

Prepis videa:

Viete, čo je moja univerzálna odpoveď na akúkoľvek otázku, ako začať online podnikanie?

Začnite predpredaj!

Takže ak sa ma niekto opýta, aký web by si mal zhotoviť, tak moja odpoveď je: Začnite predpredaj!

Ako začať budovať online databázu na sociálnych sietiach? Moja odpoveď je: Začnite predpredaj!

Ako začať písať blog, moja odpoveď je: Začnite predpredaj!

Dôvod je veľmi jednoduchý: Vaša firma, teda vy potrebujete príjem, mesačne určitý tok financií, ktoré vás udržia nad vodou.

Potrebujete peniaze ihneď a nie za tri mesiace, až budete mať hotový web, nie za pol roka, až dosiahnete nejakú relevantnú sledovanosť na sociálnych sietiach, prípadne za rok, až vám SEO prinesie dostatočnú návštevnosť na váš blog.

A peniaze ihneď vám prinesie len predpredaj vášho vysnívaného nového produktu.

Držte sa programu: Najprv prachy! a dodanie za niekoľko týždňov.

K tomu však potrebujete postaviť kvalitnú cestu zákazníka a to je možné len pomocou funnelu.

Prvá časť takéhoto funnelu je pristávacia stránka, Landing Page, kam prichádza záujemca z vašej reklamy na základe vašej ponuky na magnet zdarma.

Úspešnosť Landing Page je podmienená niekoľkými faktormi a my sa teraz pozrieme na tie najdôležitejšie, ktoré rozhodnú, či sa do vašej email databázy zapíše jeden zo sta návštevníkov alebo 48 ako v tomto prípade.

Prvým a to veľmi dôležitým faktorom je kvalita vášho magnetu, t eda darčeka zdarma.

Magnet by ste mali vždy, podotýkam vždy zhotoviť na silný, prípadne na najväčší problém vašej cieľovej skupiny.

Ak nebude ponúkať riešenie, tak na vašu reklamu nikto neklikne a tak môžete mať akokoľvek vymazlenú Landing Page, vaše výsledky budú malé.

Je len na vás, akú formu magnetu si vyberiete, či to bude nejaký checklist, krátky ebook, video-návod, webinár zdarma alebo niekoľkodňový email prípadne video-kurz.

Vždy to závisí od vašich schopností tvorby, možnosti časovej investície a samozrejme vždy podľa očakávania vašej cieľovej skupiny. Ak chcete predávať mladej generácii, tak im asi nebudete ponúkať 50 stránkový ebook ale skôr uspejete s videom alebo webinárom.

A aká forma magnetu má najväčšiu úspešnosť prekliku a následne minitranzakcie s výmenou emailovej adresy za magnet? Je to jednoznačne niekoľkodňový video-kurz.

A práve s takýmto video-kurzom s názvom: Ako začať predávať ebooky a online kurzy pomocou funnelov bola spojená táto Landing Page, ktorá dosiahla 48% konverziu.

Druhým faktorom úspešnosti Landing Page je náväznosť oznámenia alebo výzvy textu a vizuálu reklamy s textom a vizuálom Landing Page.

Rovnaká výzva v reklame, rovnaká výzva na stránke. Rovnaké obrázky v reklame, rovnaké na stránke.

Túto postupnosť je jednoduché zachovať a pritom práve tu robí veľa začínajúcich online podnikateľov chybu, že na Landing Page vloží iné obrázky, v horšom prípade aj texty, než aké návštevník očakáva.

Tretím dôležitým faktorom úspešnosti Landing Page je jej typ.

Pristávacia stránka musí byť vždy a to silno zdôrazňujem, vždy typ Squeeze Page.

Stránka, na ktorej môže urobiť návštevník len jednu požadovanú akciu a to zadať požadované údaje alebo odísť.

S troškou nadsádzky môžeme povedať, že buď chceš magnet zdarma a vyplníš meno a email alebo nezdržuj premávku a vypadni.

Teda v žiadnom prípade nesmie obsahovať menu, kam by mohol váš draho zaplatený návštevník kliknúť a neuskutočniť požadovanú mikro transakciu.

Ak by si niekto myslel, že ak tam ponechá menu, tak niektorí návštevníci, ktorí nechcú magnet budú čítať jeho blog a zapíšu sa neskôr, tak na to nech rýchlo zabudne.

Ten, kto si nevezme váš magnet zdarma, tak ten nie je vaša horúca cieľová skupina.

Ponechanie menu však zaručene odvedie z vašej Landing Page aj veľkú časť vlažnej návštevnosti, ktorú zaujíma vaša téma, ale využijú jednoduchšiu cestu k získaniu informácií z vášho blogu.

No a potom budete platiť Facebooku, Seznamu alebo Googlu za tú istú návštevnosť dvakrát.

Sledujte svoj cieľ – zapísanie do email databáze a následne predpredaj produktu, ktorý vám prinesie peniaze do vašej firmy.

Štvrtým dôležitým faktorom úspešnosti Landing Page je rozmiestnenie prvkov a tu sa už dostávame k samotnej štruktúre stránky.

Správna Landing Page na získanie kontaktu je svojím spôsobom vždy predajná stránka, ktorá by však nemala byť dlhá.

Dva, max tri bloky. Ja osobne preferujem pri štarte predaja akéhokoľvek produktu 2 bloky, avšak ak už máte odporúčania, tak môžete pridať tretí blok práve s odporúčaniami, prípadne aj výsledkami vašich zákazníkov.

Prvým blokom je časť nad zalomením, teda to, čo uvidí návštevník ihneď bez rolovania.

Úlohou druhého bloku je povzbudiť dôveru k autorovi a jeho predstavenie.

Všimnite si text prvého bloku- začína rovnako, ako výzva v reklame: 7-denný kurz zdarma: Ako začať predávať ebooky a online kurzy pomocou funnelov.

Dôležitý text je zvýraznený červenou farbou v každom odseku, aby aj ten, kto len rýchlo scroluje očami, našiel tú správnu odpoveď.

7-denný kurz zdarma – čo je zdarma to chcem

áno chybám sa chcem vyhnúť

áno, k funnelu potrebujem správne nástroje

na začiatok mi stačí jednoduchý funnel

áno aj ja chcem poriadne online podnikanie

Fajn zadám svoje meno a email dostanem zdarma sedemdenný video-kurz

A je tu aj fotka, takže je to reálny človek a nie nejaký anonym.

Takto by mala prebiehať vnútorná konverzácia návštevníka a prispieť k zvýšenej konverzii.

Ak to nestačí a návštevník začne rolovať, tak sa dostane na druhý blok a to je predstavenie autora kurzu.

Je tu fotografia, tlačítko CTA a krátke predstavenie, ktoré má vzbudiť dôveru a presvedčiť záujemcu, že má do činenia s reálnou osobou, ktorá od začiatku hraje s odkrytými kartami.

Po kliknutí na tlačítko, pod ktorým je ukrytá tzv. kotva, stránka preroluje nahor a už rozhodnutý záujemca zadá svoje údaje a tak získa do svojho emailu odkaz na kurz zdarma.

Úloha splnená, cieľ je dosiahnutý a záujemcu posielame na cestu zákazníka, teda už na prvú predajnú stránku, kde mu ponúkneme vstupný produkt, ktorého úlohou je vynulovať náklady na reklamu.

Ale o tom až v nasledujúcom videu.

Ak s vám páčilo video, kliknite na odber, aby vám žiadne ďalšie neušlo, alebo ešte lepšie, kliknite na odkaz a stiahnite si 7-denný kurz zdarma a začnite predávať svoje produkty pomocou funnelov.

Prajem vám úspech a šťastie a uvidíme sa pri ďalšom videu.

Štefan

Napsat komentář